Snel zoeken

Algemene & Bijzondere Voorwaarden YorTeam B.V.

Op alle aanbiedingen, aangeboden kandidaten, offertes, overeenkomsten en leveringen zijn de Algemene & Bijzondere Voorwaarden van YorTeam B.V. van toepassing. Deze zijn hier op te vragen en zijn tevens bij de KvK te Amsterdam gedeponeerd. Indien YorTeam B.V. (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing heeft verklaard/erkent en enige bepaling die opgenomen is in de Algemene & Bijzondere Voorwaarden van YorTeam B.V. is niet opgenomen in de (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever dan worden deze voorwaarden van kracht als ware deze een addendum op de (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk en nadrukkelijk door Opdrachtgever en YorTeam B.V. wordt overeengekomen.

Alle e-mails die door YorTeam B.V. medewerkers worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u per abuis een e-mail van YorTeam B.V. ontvangt en u bent niet de geadresseerde dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Alle informatie in deze e-mail alsook de bijgesloten documenten is vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik van deze informatie op welke wijze dan ook is onrechtmatig. 

Algemene voorwaarden YorTeam B.V. 2019